»» Negotin i okolina

° Rajačke i Rogljevačke pivnice

° Vratna (najveće kamene kapije)

HOTEL INEX NEGOTIN

° Arheološko nalazište Šarkamen

° Manastiri i crkve - Manastir Vratna i Manastir Bukovo

° Mokranjske stene, Dunav, Deli Jovan

HOTEL INEX NEGOTIN

Noćenje u Negotinu od 1500 Din.