»» Negotin i okolina

° Rajačke i Rogljevačke pivnice

 

° Vratna (najveće kamene kapije)

HOTEL INEX NEGOT

 

° Arheološko nalazište Šarkamen

 

° Manastiri i crkve - Manastir Vratna i Manastir Bukovo

 

° Mokranjske stene, Dunav, Deli Jovan

HOTEL INEX NEGOTIN 

Noćenje u Negotinu od 1500 Din.